Hauptmenü
 • Autor
  • Tong, Jianhua
 • TitelBiomechanics of abdominal aortic aneurysms
 • Zusatz z. Titelan experimental approach towards a better understanding of pathological progression
 • Datei
 • DOI10.3217/978-3-85125-279-8
 • Persistent Identifier
 • VerlagsortGraz
 • VerlagVerl. der Techn. Univ. Graz
 • Erscheinungsjahr2013
 • BeschreibungIll., zahlr. graph. Darst.
 • ISBN978-3-85125-280-4
 • ZugriffsrechteCC-BY