Hauptmenü
 • Autor
  • Sommer, Gerhard
 • TitelMechanical properties of healthy and diseased human arteries
 • Zusatz z. Titelinsights into human arterial biomechanics and related material modeling
 • Datei
 • DOI10.3217/978-3-85125-111-1
 • Persistent Identifier
 • VerlagsortGraz
 • VerlagVerl. der Techn. Univ. Graz
 • Erscheinungsjahr2010
 • BeschreibungIll., zahlr. graph. Darst.
 • ISBN978-3-85125-247-7
 • ZugriffsrechteCC-BY